Info Buzzer
הכל כלול
שני 22 פברואר 2021 16:37
רשת 13
|
03-7690000
עובדים שלא יסכימו לחזור מחל"ת, יאבדו את דמי האבטלה, המלשינון של המעסיקים: ידווחו לשירות התעסוקה על עובדים סרבנים. דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים בישראל. ביטוח לאומי, שירות התעסוקה