Info Buzzer
מהדורה מוקדמת
חמישי 18 מרץ 2021 18:14
ערוץ 14
|
דניאל רוט אבנרי. הסתדרות העובדים הלאומית יחד עם שווה hr וועדי עובדים יצאו במבצע אחריות לאומית חוזרים לעבודה שמטרתו לקשר בין עסקים לבין מחפשי עבודה. שריה הרוש. יואב שמחי - יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית. עדי בן דב אדרי - סמנכ"ל ההסתדרות הלאומית אורון להב - רכז מידע כפיר אלמסי - יו"ר וועד עובדים hot