Info Buzzer
חדשות גל"צ
שישי 16 אפריל 2021 11:03
גלי צה"ל
|
03-5126666
גאווה ישראלית: משלחת תלמידות לאולימפיאדת אירופה במתמטיקה לנערות חזרה עם 2 מדליות שזיכו את ישראל במקום ה-9 בתחרות. נוגה פרידמן, רחובות. יערה שולמן, הרצליה. מכון ויצמן.