Info Buzzer
מהדורה מוקדמת
ראשון 25 אפריל 2021 18:48
ערוץ 20
|
מיזם של סטודנטים לרפואה בצפת מנסה להפחית את החרדות מאשפוז בבית חולים לילדים וכן הפחד של ילדים מרופאים, הקימו בי"ח לדובים ובובות, עמית גבאי, סטודנט לרפואה באוניברסיטת בפקולטה לרפואה, בר אילן, מנהל המיזם, היוזמה החלה בפקולטה לרפואה בצפת, השנה המיזם בזום,
ליטל שמש