Info Buzzer
הנדלניסט
שישי 28 מאי 2021 08:09
רדיו חיפה
|
04-8123456
דליה עסיס - שמאתי מקרקעין ומתכננת ערים. על שוק הדיור והמגמות המסתמנות בו. יש ירידה בהתחלות הבניה ועלייה בעלויות תשומות הבניה ומחיר הברזל. הביקוש הולך וגובר והבנקים העלו את שיעור הריבית פריים שאפשר לקחת משכנתא