Info Buzzer
שלושה שיודעים
שני 31 מאי 2021 07:07
כאן תרבות
|
ד''ר אייל הנדל - ראש המעבדה לעריכה גנטית בפקולטה למדעי החיים ומהמכון לננו טכנולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. פרופ' זהר יכיני - המחלקה למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי הרצליה : מדייקים את עריכת הגנים של קריספר