Info Buzzer
העולם הבוקר
שישי 25 יוני 2021 07:33
רשת 13
|
03-7690000
האם אדם שבגד או בגדה בן או בת זוגו זכאי לזכויות כלכליות בהסכם הגירושין ? אטילה שומפלבי- בית הדין הרבני, בג"צ, פרופ' רות הלפרין קדרי , משפטנית, אונ' בר אילן - סיעה לאישה במאבקה המשפטי, מרכז רקמן, שר הדתות.
אטילה שומפלבי
אברי גלעד