Info Buzzer
שש עם אמנון לוי
שלישי 13 יולי 2021 18:07
רשת 13
|
03-7690000
רפואה לא שלמה: מחקר קובע: סיכויי החלמה מסרטן מוכים משמעותית בפריפריה. ידיעות אחרונות.ד"ר אהוד רונן הפקולטה לרפואה, אונ' בר אילן: גילינו הבדל באחוזי ההישרדות בין פריפריה למרכז פרופ' איתמר גרוטו: על כתיבת דוח על מצב הצפון,
מתן חודורוב