Info Buzzer
חמש
שני 09 אוגוסט 2021 17:04
רשת 13
|
03-7690000
ד"ר משה אשכנזי ביה"ח ספרא לילדים ביה"ח שיבא - המדריך לבדיקת נוגדנים לילדים, תשובה לכל שאלה בקשר למבצע הסרולוגי לקראת פתיחת שנה"ל. פיקוד העורף.
שרון גל