Info Buzzer
מהדורה מוקדמת - קשת
רביעי 01 ספטמבר 2021 16:26
קשת 12
|
03-7676000
התסמונת הקטלניות אחרי הקורונה- ילדה בת 3 שהחלימה מקורונה מאושפזת במצב קשה עם תסמונת פימס. ד''ר משה אשכנזי, סגן מנהל ביה''ח ספרא לילדים שיבא.
אורן וייגנפלד