Info Buzzer
שלושה שיודעים
ראשון 12 ספטמבר 2021 08:05
כאן תרבות
|
פרופ' רוני גבע - ראש המחלקה לפסיכולוגיה וראש המעבדה הנוירופסיכולוגית-התפתחותית, מרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן : ילדים בני 3 חודשים עד 3 שנולדו בימי מגיפת קורונה עשויים לסבול מעיכוב התפתחותי.