Info Buzzer
מהדורה מוקדמת - קשת
ראשון 12 ספטמבר 2021 16:15
קשת 12
|
03-7676000
כלא מגידו באדיבות YES דוקו- הבריחה מבתי הכלא בישראל תת גונדר בדימוס עו''ד בני תייאר לשעבר מפקד בית הסוהר הביטחוני מגידו. רה''מ בנט בריחת האסירים היא מחדל נפיק את הלקחים.שב''ס.
ירון אברהם
משה נוסבאום