Info Buzzer
נכון להבוקר
ראשון 17 אוקטובר 2021 08:47
גלי צה"ל
|
03-5126666
תת גונדר בדימוס עו"ד בני טייר - יותר מחודש לאחר בריחת ששת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע ולאחר שהתפרסם תיעוד ממצלמת האבטחה הקבועה בחומת בית הכלא: איפה עומדת הבדיקה בעניין המחדל? היועץ המשפטי לממשלה מנע מנציבת השב"ס קטי פרי מלהדיח מתפקידם שורה של קצינים וסוהרים
טלי מורנו