Info Buzzer
הבוקר הזה
שלישי 02 נובמבר 2021 06:23
כאן ב
|
אמוץ שפירא - האם גם נשים יוכלו בקרוב לערוך חופה וקידושין באופן רשמי במדינת ישראל? הסוגיה הזאת מגיעה עכשיו לבג"ץ באמצעות עתירה של 2 נשים אורתודוקסיות שלמדו את הידע הרבני לשם כך והן מבקשות שבג"ץ יורה לרבנות הראשית להתיר גם להן לעשות חתונות. מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באונ' בר אילן עתר לבג"ץ.
אריה גולן