Info Buzzer
סדר יום
שלישי 02 נובמבר 2021 11:13
כאן ב
|
ח"כ קרן ברק -הליכוד, יו"ר השדולה למניעת אלימות נגד נשים : קשיים במימוש הצעת חוק אזיק אלקטורני לגברים אלימים , היח' במשטרה לטיפול בנושא טרם הוקמה . משרד האוצר בעבר תקצב את ההצעה . בעבר משרד המשפטים התנגד. מירב מיכאלי תמכה . פרופ' רות הלפרין קדרי -אונ' בר אילן
קרן נויבך