Info Buzzer
ספי עובדיה ויניר קוזין
רביעי 20 יולי 2022 08:35
גלי צה"ל
|
03-5126666
רחלי בינדמן, מנהלת התקשורת והרגולציה בבנק הדיגיטלי - נתונים של הלמ"ס מראים כי 40% מהישראלים מתקשים לסגור את החודש בגילאי 20-44 לשנת 2021