Info Buzzer
החיים עצמם
שני 25 יולי 2022 18:22
גלי צה"ל
|
03-5126666
ראיון עם דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים, ויו"ר נשיאות המיגזר העיסקי, על רקע חתימתו של הסכם החקלאות לפני מספר שבועות, במסגרתו ירדו המכסים על המוצרים החקלאיים תוך 5 שנים - כשהפעם החקלאים מאיימים לפוצץ את ההסכם, בטענה שהוא מבזה את כבודם
דובי אמיתי
עמית תומר