Info Buzzer
מהדורה מוקדמת - קשת
רביעי 09 נובמבר 2022 16:40
קשת 12
|
03-7676000
חשש טפיל בכנרת שפוגע בראייה- אושפזו 29 חולים בבתי החולים עם נגעים בקרנית. פרופ' אירית ברקת, אחראית תחום הקרנית ביה"ח שיבא. יולן כהן עם הפרטים. משרד הבריאות.
עמליה דואק
יולן כהן