Info Buzzer
הכל כלול
ראשון 20 נובמבר 2022 16:31
רשת 13
|
03-7690000
לי עייש - פיתוח ישראלי חדשני מנסה לפתוח את בעיית הלידה המוקדמת. סיון ברוק, ילדה לאחרונה תאומים פגים. פרופ' ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת ילודים ופגים, המרכז הרפואי שיבא. ד"ר אבי צור, מנהל המרכז לחדשנות בבריאות האשה, שיבא. רומי שחורי, מנכ"לית עמותת לה"ב (למען הפגים בישראל). משרד הבריאות.
אריק וייס