Info Buzzer
סדר יום
רביעי 28 דצמבר 2022 10:29
כאן ב
|
פרופ' רות הלפרין קדרי -הראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים אונ' בר אילן : על הרחבת סמכויות בתי דין רבניים, מה ההשלכות כלפי נשים ויחסי עובד-מעביד. ישראל לא תחתום על אמנת איסטנבול למניעת אלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה
קרן נויבך