Info Buzzer
חדשות הערב
שלישי 31 ינואר 2023 20:59
קשת 12
|
03-7676000
יגאל מוסקו, מבצע ייבוש נחל בצת, מרדף אחר הסרטן הנדיר שאילץ את הרשויות להחריב נחל בצת. איימן מזעל, פקח רשות הטבע והגנים ד"ר דנה מילשטיין, אקולוגית בתי גידול מימיים רשות הטבע והגנים פרופסור אמיר שגיא, חוקר סרטני מים, אוניברסיטת בן גוריון יצחק שיינברגר, תושב חיפה, ננשך ע"י סרטן
יגאל מוסקו
יונית לוי