Info Buzzer
הבוקר הזה
חמישי 02 פברואר 2023 07:27
כאן ב
|
פרופ' דן טרנר, סגן מנהל המרכז הרפואי שערי צדק, מייסד ארגון ידידי הג'האלין: המדינה ביקשה שוב לדחות את תשובתה בעניין פינוי חאן אל אחמר. מספיק עם הדחיות. בג"ץ קבע שצריך להסדיר את המקום: או לקבל היתרי בנייה או לפנות. אין סיבה שלא יקבלו היתרי בנייה.
אילאיל שחר