Info Buzzer
איפה הכסף
שני 13 מרץ 2023 16:06
רדיו ללא הפסקה
|
03-7333103
נושאי התכנית - קריסתו של בנק נוסף בארה"ב - בנק סיגנצ'ר; והירידות החדות בשערי הבנקים שבאירופה - לצד הירידות בשיעור המסחר בבורסה של ארה"ב; האולטימטום שהציבו אתמול יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד; ויו"ר