Info Buzzer
יומן 90
שני 20 מרץ 2023 13:11
אמצע הדרך
|
09-8359590
חיים ברוידא - ראש עיריית רעננה , מיכאל פרוסמושקין : פורום ה- 15 מוחה נגד הכוונה להלאים חלק מתשלומי הארנונה, השבתת פעילויות הועדות המקומיות לתכנון ובניה.
משה גבאי
יוסי הדר