Info Buzzer
שישי
שישי 28 אפריל 2023 21:47
רשת 13
|
03-7690000
עומר ירדני - קווים לדמותו של יגאל מילר, הפקח המיתולוגי של רשות הטבע והגנים , שפורש מתפקידו. כבר עשרות שנים שהוא אחראי לשימור וגידול של עופות דורסים בישראל בזים, נשרים עיטמים ועוד
עומר ירדני
אודי סגל