Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
שני 15 מאי 2023 07:14
גלי צה"ל
|
03-5126666
ראש עיריית חולון מוטי ששון התראיין בעניין קרן הארנונה ושביתת הרשויות: בוזזים את הקופה כאילו אנחנו במלחמה,אם אתם לא יודעים לנהל את העניינים לכו הביתה. באיזה רשות ייקחו כסף מהכיס של התושבים שלי? לא אתן להם לחסל את המדינה שנולדתי ושירתתי בה.