Info Buzzer
בחצי היום
שלישי 13 יוני 2023 13:20
כאן ב
|
אסף פוזיילוב - מהומות בכנס שדרות: שני מפקדי טייסות במילואים ממובילי המחאה נגד הרפורמה במערכת המשפט נעצרו בידי המשטרה. לטענת המפגינים באלימות וזה היה אחרי ניסיונות שלהם להתקרב באופן מאיים לשר ניר ברקת. בערב שבת נדקר למוות פורץ שחדר לחווה ליד נתיבות ומי שהרג אותו היו פועלים תאילנדים
יערה שפירא
אסף פוזיילוב
דובי אמיתי