Info Buzzer
העולם הבוקר
שישי 07 יולי 2023 06:29
רשת 13
|
03-7690000
על תחנת הכח שמתוכננת בצומת קסם, הממשלה אישרה במחטף לטענת התושבים את התחנה שתפגע בתושבי הסביבה,ד"ר רויטל הולנדר אמרה כי מדובר באסון אקולוגי, זיהום מי התהום,פליטת מתן, חזי קוגלר, מנכ"ל חברת קסם אנרגיה, הגיע להגיב , שולל את כל הטענות, הארובה מותאמת לרמת הזיהום התקינה,
אברי גלעד