Info Buzzer
סדר עולמי
שבת 12 אוגוסט 2023 17:54
קשת 12
|
03-7676000
מבצע השבת יענים לסנגל, חשש מהכחדה הביא להסכם עם ישראל, רשות הטבע והגנים, רוני מלכה, לשעבר רשות הטבע והגנים, היענים בארץ היו בסכנת הכחדה ובשנות ה-70' הביאו לארץ יענים מאפריקה, אריתריאה, עכשיו נרתמים לסייע לסנגל,במסגרת מליחמה במידבור, האו"ם מעורב,
ערד ניר