Info Buzzer
ספי עובדיה ויניר קוזין
שני 04 ספטמבר 2023 09:40
גלי צה"ל
|
03-5126666
נשיא התאחדות התעשיינים - ד"ר רון תומר : יוקר המחיה בארץ . המדינה במקום לתמוך במשק החלב- , היא מסבסדת דרך מחיר המוצר . הממשלה צריכה עם משרד האוצר צריכים לסדר את משק החקלאות ולהגדיל את הסיוע. מימון הפסדים בחקלאות באמצעות מכס. דוחה דברי ניר ברקת שכל החברות חברו להעלות מחירים כדי לפגוע בממשלה
ספי עובדיה
יניר קוזין
ניר ברקת