Info Buzzer
המהדורה המרכזית
רביעי 20 ספטמבר 2023 21:12
רשת 13
|
03-7690000
יוקר המחיה המשתולל בחגים: בצל הזינוק במדד- המשפחות שנאלצות לוותר השנה על חופשה ואפילו לצמצם בקניות שוטפות, האם החזרי המשכנתא בסכנה?כתבתו של פרשננו לענייני כלכלה מתן חודורוב. התראינו לכתבה: יוני וענבל כנרי.ד"ר אביחי שניר,המחלקה לכלכלה באנו' בר אילן. פרופסור אמיר ירון,בנק ישראל.מחירי הדיור
מתן חודורוב