Info Buzzer
השתתפות עצמית
ראשון 10 דצמבר 2023 18:45
רדיו צפון
|
04-9979999
דובי אמיתי,יו"ר נשיאות המגזר העסקי. בעלי העסקים חיילי המילואים שמשרתים את המדינה עוד לא זכו לפיצוי. המענקים הם בסדר גודל שעוד לא ראינו כמותו. התוכנית ל2024 עוד לא ידועה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ מעכב את הדיון כדי לנסות לעבות את תקציב משרדה של השרה אורית סטרוק. יש עוד דברים שחשוב לעשות עליהם ויתורים.