Info Buzzer
משדר מיוחד
שלישי 19 דצמבר 2023 10:54
קשת 12
|
03-7676000
יוני הורוביץ, חקלאי ממטולה : הנזקים בעקבות המלחמה, עקב ההזנחה מטעים שלמים יעקרו. המצב בחקלאות לפני המלחמה היתה קשה, דור ההמשך פוחת. שר האוצר סמוטריץ, השר ניר ברקת, משה גפני יו"ר ועדת הכספים, מבקש להעביר כספים לחקלאים. אבי בניהו. דין פישר. יו"ר המגזר החקלאי דובי אמיתי.
אבי בניהו
דין פישר