Info Buzzer
החזית הכלכלית
רביעי 20 דצמבר 2023 18:25
גלי צה"ל
|
03-5126666
דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המיגזר העיסקי, ויו"ר התאחדות האיכרים - על רקע הסבל של חיילי המילואים בימים אלה ממש בצל המלחמה הנוכחית, כשמשרד האוצר לא נתן עדיפות לטיפול בהם; והמפגש שקיים עם שר הביטחון, יואב גלנט,
דובי אמיתי
ישראל פישר