Info Buzzer
זמרי ופתחי בע"מ
ראשון 24 דצמבר 2023 11:46
גלי ישראל
|
02-5720000
גיא ברוש יבנאל - חקלאי, מגדל כבשים ועיזים, זיתים פירות הדר ומנגו : חוק סימון תוצרת ארץ המקור יסמן כל תוצרת חקלאית כמו בשר, דגים, ירקות ופירות בארץ המקור שלו. אפשר לפנות להתאחדות האיכרים ומשרד החקלאות במקרה של אי סימון
נועם פתחי
יותם זמרי