Info Buzzer
הצינור
שני 15 ינואר 2024 22:16
רשת 13
|
03-7690000
יוזמה קוראת לחרם צרכנים נגד ענבים שמיובאים מדרום אפריקה שתובעת את ישראל בבית הדין הבינ"ל בהאג לי עייש כתבת, דובי אמיתי התאחדות האיכרים בישראל
לי עייש
דובי אמיתי