Info Buzzer
ליאת רון לא דופקת חשבון
שלישי 16 ינואר 2024 10:32
רדיו צפון
|
04-9979999
דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים בישראל ויו"ר המגזר העסקי: אתמול נערכה הלווייתם של ברק ומירה איילון. החקלאים מסכנים את החיים. הם לא עוזבים את הקרקע וחשופים לירי טילי נ"ט. הגעתי לישיבה של ועדת הכספים לעניין הפיצויים לחקלאים.
ליאת רון
דובי אמיתי