Info Buzzer
משדר מיוחד
שלישי 16 ינואר 2024 16:41
כאן ב
|
רונן פולק: ענבים שנמכרים בחורף מגיעים מדרום אפריקה. ברשתות החברתיות קראו להחרים ענבים מדרום אפריקה. התאחדות האיכרים פרסמה אזהרה מהענבים. דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים: לא מסתכל מי היבואן.
רונן פולק
דובי אמיתי