Info Buzzer
בחצי היום
שני 05 פברואר 2024 13:17
כאן ב
|
דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי - הקושי של אנשי המילואים, בעיקר העצמאיים, לחזור לשגרה אחרי כ"כ הרבה ימי מילואים. אומר כי במלחמה הזאת השר בצלאל סמוטריץ יחד עם נשיאות המגזר העסקי נגיעו לפתרונות הרבה יותר טובים מאשר בתקופת הקורונה כמו מתווה הפיצויים אבל רוב המילואימניקים והחקלאים אומרים שהמתווה הזה
דובי אמיתי
חן ביאר