Info Buzzer
חמש בערב
שלישי 13 פברואר 2024 17:55
גלי צה"ל
|
03-5126666
צביקה כהן, בעל משק במושב ערוגות, זועם על כך שמדינת ישראל מייבאת ענבים מדרום אפריקה בעיצומה של המלחמה. חשוב לשמור על החקלאים ולא לפגוע בהם
ירון וילנסקי