Info Buzzer
חדשות
חמישי 29 נובמבר 2018 09:07
כאן מורשת
|
ניצה קסיר- המשנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, לפי המדדים של ביטוח לאומי החרדים עניים יותר, כלכלה, השכלה וחינוך, תעסוקה ורמת חיים הבעיה בירושלים