Info Buzzer
יומן 90
ראשון 20 ינואר 2019 12:06
אמצע הדרך
|
09-8359590
ח"כ שלי יחימוביץ יו"ר האופוזיציה, מפלגת העבודה - הקמפיין של הליכוד "הם לא יחליטו", הסתה נגד התקשורת, ההפגנות של השמאל ליד ביתו של היועמ"ש לממשלה בפ"ת, היוזמה לאחד מפלגות מרכז,
נחמה דואק