Info Buzzer
מדברים ברדיו
שני 21 ינואר 2019 12:50
רדיו קול רגע
|
04-6767122
מתראיינת יו"ר האופוזיציה ח"כ שלי יחימוביץ, מפלגת העבודה - הנערות מבית שמש שנרצחו, היו אמורות להיות באמצע החיים. העץ שננטע עם נשיא המדינה, דני עטר וראש המועצה - מותר לחלום על שלום. נותנת גיבוי לאבי גבאי. יש מקום לאיחודים פוליטיים. מקום 14 שמור לתנועה הקיבוצית. המקום למושבים 19, חבל שלא גבוה יותר.
אמיתי פוקמן