Info Buzzer
קלמן וסג"ל
רביעי 06 פברואר 2019 19:10
כאן 11
|
שלי יחימוביץ, יו"ר האופוזיציה, חושבת שהפריימריז בליכוד היו דמוקרטיה לתפארת, חושבת שמפלגת העבודה נמצאת במשבר, לא פוסלת ישיבה אפשרית עם הליכוד אבל לא מוכנה לשבת עם בנימין נתניהו בממשלה. מר"צ, אבי גבאי, בני גנץ