Info Buzzer
סדר יום
חמישי 07 פברואר 2019 11:16
כאן ב
|
ח"כ שלי יחימוביץ -מפלגת העבודה : חוקקה את חוק הלוביסטים להגבלת עבודתם בכנסת. נערכת לפריימריז במפלגה. מצב המפלגה . מוכנה לבחון איחוד עם מרצ
תמר אלמוג