Info Buzzer
שבע על הבוקר
ראשון 10 פברואר 2019 07:07
רדיו תל-אביב
|
03-6022211
ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר האופוזיציה- מפגשים וכנסים ברחבי הארץ לקראת פריימריז במפלגת העבודה השבוע, תמיכה להיבחר לכנסת. אבי גבאי ניסה לגייס את עמירם לוין כדי להעיף את איתן כבל, עמירם לוין ביקש שריון ולא קיבל. כחלון הצטלם בסוף השבוע עם דג ענק, היא התראיינה לסוף השבוע של מעריב במטבח