Info Buzzer
וילנסקי את ברדוגו
חמישי 28 פברואר 2019 17:18
גלי צה"ל
|
03-5126666
יו"ר האופוזיציה ח"כ שלי יחימוביץ - מפלגת העבודה: היא דרוכה לקראת פרסום החלטות היועמ"ש בנוגע לתיקי ראש הממשלה בנימן נתניהו, זאת יכולה להיות תפנית בגורלה של מדינת ישראל, נתניהו חייב להתפטר. המשטרה, הפרקליטות, בג"ץ, צחי הנגבי,