Info Buzzer
צבע הכסף
ראשון 10 מרץ 2019 16:28
כאן ב
|
התנהלות האישה במשק הבית הפיננסי - מי משפיע יותר על החלטות פיננסיות בבית והאם יש הבדל בין נשים וגברים ברמת הידע הפיננסי. פערים בין גברים ונשים להתנהלות פיננסית בבית. קרין מאיר - מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים,