Info Buzzer
מנחם הורוביץ עושה עניין
שני 18 מרץ 2019 13:38
גלי ישראל
|
02-5720000
קארין מאירי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים, משוחחת על סקר שבדק את האחריות הפיננסית בתוך המשפחה מתוך ראיה מגדרית. משכנתאות. הרצאות בתחום הפיננסי וכלים דיגיטליים ללקוחות הבנק.
מנחם הורוביץ