Info Buzzer
הדוח היומי
שלישי 02 אפריל 2019 15:20
רשת 13
|
03-7690000
יום המעשים הטובים - חברי הפאנל על העמותות בהם הם מתנדבים כל השנה. פאנל: פנינה רוזנבלום, אביחי אוחנה, בוקי נאה, בית ספר לילדים על הספקטרום, כפר סבא, משרד הרווחה, שב"כ, מערכת החינוך, ניצולי שואה,
קובי מחט